Trò chơi KT 1: VUA DAVIT TÌM VỢ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3590 | Cật nhập: 5/8/2015 10:51:11 AM | RSS


TRÒ CHƠI KINH THÁNH 1

DAVIT TÌM VỢ-Trò chơi theo đội hay chi

-Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt.

Hai người được cử ra làm Davit và tôn nương. Bắt đầu nghe hiệu còi, Davit gọi to: Tôn nương đâu và Tôn nương đáp lại: Có em đây, rồi chạy trốn để Davit không bắt được mình. Sau 3 lần gọi tên mà không tìm được Tôn nương thì Davit phải chịu hình phạt bò đến ngửi 1 gốc cây gần nhất rồi về chỗ. Cử một người khác ra thay thế.http://xuanha.net/