KỊCH KT 28: ANH LAZARÔ SỐNG LẠI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 4189 | Cật nhập: 6/11/2015 4:45:50 AM | RSS


KỊCH KINH THÁNH 28

ANH LAZARÔ SỐNG LẠI
John 11:1-44


Cảnh Trí: (Chúa Giêsu ngồi với môn đệ. Martha, Marie và tang quyến ngồi trong một góc đàng xa. Lazarô ngồi đàng sau một hộp bự khoảng cách xa. Người đưa tin chạy tới Chúa Giêsu.)

Người đưa tin: Thưa Ngài Giêsu, tôi được Martha, và Marie tại Bethany nhờ báo tin Thầy rõ. Họ nói, "Thầy ơi, bạn thân mến của Thầy là Lazarô đau nặng."

Chúa Giêsu: Bệnh đó chẳng đến nỗi phải chết. Việc xẩy đến cốt để vinh danh Thiên Chúa và Con Đức Chúa Trời

Xướng ngôn viên: Dầu Chúa thương mến 3 người bạn trong Bethany, Chúa vẫn ở lại chỗ cũ thêm 2 ngày. Sau đó Chúa quyết định đi tới họ

Chúa Giêsu: Nào chúng ta hãy trở lại Judea.

Môn đệ 1: Thưa Thầy, cách đây không lâu, dân này định ném đá Thầy. Sao Thầy về làm chi vậy.

Chúa Giêsu: Bạn thân chúng ta là Lazarô đã ngũ say, nhưng ta sẽ đánh thức ông ta.

Môn đệ 2: Thưa Thầy, nếu ông ta ngũ say, rồi sẽ dậy

Môn đệ 3: Ông sẽ khoẻ mạnh

Chúa Giêsu: Lazarô đã chết, nhưng vì lợi phúc của chúng con, Thầy đã không có mặt tại đó, hầu chúng con vững tin. Thôi ta về thăm ông.

Tôma: (Nói với mấy môn đệ kia) Chúng ta đi để cùng chết với Thầy.


(Một nhóm đi tới tang quyến)

Xướng ngôn viên: Khi Chúa Giêsu và môn đệ tới Bethany, Các Ngài biết Lazarô đã mai táng được 4 ngày rồi. Bạn bè thân hưũ vẫn ở lại an ủi Marie và Martha. Khi Martha nghe biết Chúa Giêsu đến, bà chạy ra đón Ngài.(Martha đứng dậy và đi gặp Chúa Giêsu)

Martha: (Nói với Chúa Giêsu) Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây, thì em con đâu có chết. Nhưng ngay bây giờ, con biết Thầy xin sự gì Thiên Chúa cũng ban cho.

Chúa Giêsu: Em con sẽ sống lại.

Martha: Con biết em con sẽ sống lại ngày tận thế

Chúa Giêsu: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dầu có chết cũng sẽ được sống lại. Kẻ nào sống mà tin vào ta chẵng bao giờ chềt được. Con có tin như thế không?

Martha: Lạy Thầy, con tin. Con tin Thầy là đấng Thiên Sai, Con một Thiên Chúa, ngự đến trong thế gian.

Chúa Giêsu: Maria đâu?

Martha: Thưa em con ở trong nhà. Để con đi gọi


(Martha chạy vào nhà. Chúa đứng tại chỗ)

Martha: Marie, Marie ơi, cho chị gặp em một chút được không?


(Tang quyến lui về phía sau)

Marie: Chuyện gì vậy chị?

Martha: Thầy đang ở đây, và hỏi em đâu.


(Marie đứng dậy và đi lẹ tới Chúa Giêsu)

Tang quyến 1: Chắc lại ra mồ khóc

Tang quyến 2: Chúng ta hãy đi với bà


(Tang quyến đi theo Marie. Marie sấp mình dưới chân Chúa)

Marie: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con đâu có chết!

Chúa Giêsu: (Nghiêm nghị) Con để em con nằm ở đâu?

Tang quyến 1: Mời Thầy đến và coi.


(Đám đông di chuyển đến Lazarô. Chuá Giêsu lau nước mắt)

Tang quyến 2: Kìa xem, Ngài thương mến ông Lazarô hết tình!

Tang quyến 3: Ngài chữa được người mù lẽ nào lại không cho Lazarô sống lại được ư?


(Đám đông ngưng lại xa mồ Lazarô một chút. Chúa Giêsu đi tới mồ)

Chúa Giêsu: Lấy hòn đá ra khỏi mồ

Martha: Thưa Thầy, nặng mùi rồi. Em con chết đã 4 ngày rồi

Chúa Giêsu: Chớ thì, thầy đã chẳng bảo con, nếu con tin con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa ư?


(Người ta vần đá mở cửa mồ, Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên trên trời)

Chúa Giêsu: Lạy cha, xin cha nghe lời con nguyện. Con biết Cha hằng nghe lời con, nhưng vì đám đông này, mà con phải nguyện cầu, để chúng tin rằng Cha đã sai con. (Rồi lớn tiếng) Hỡi Lazarô, ra đây!(Lazarus bước ra. Đám đông kinh hãi)

Chúa Giêsu: Hãy cởi khăn niệm và thả ông tự do.


(Một người cỡi khăn niệm cho Lazarô. Marie, Martha và Chúa Giêsu tiến lại và hôn ông.)

Marie, Martha: Lazarô! Lazarô!http://xuanha.net/