Toàn ban

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2502 | Cật nhập: 5/9/2014 9:04:14 AM | RSS

BAN THƯỜNG VỤ (Nhiệm kỳ 2010 – 2013)

Trưởng ban: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Thư ký: Micae Nguyễn Ngọc Phương

Thủ quỹ: Maria Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Dung

Trưởng Tiểu ban GL Dự tòng: Gioan Phêrô Tạ Đình Vui

Trưởng Tiểu ban GL Phổ thông: Nt. Anna Nguyễn Thị Phương Dung

Trưởng Tiểu ban GL Hôn nhân: Gioakim Trương Đình Giai

Trưởng Tiểu ban GL cho người có hoàn cảnh đặc biệt: Nt. Maria Nguyễn Thị Kim

TIỂU BAN GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 1. Gioan Phêrô Tạ Đình Vui (Trưởng)
 2. Đaminh Nguyễn Khánh Bình (Phó)
 3. Maria Têrêsa Nguyễn Thị Xuân Dung (Thư ký)
 4. Maria Đặng Thị Nguyệt Ánh
 5. Maria Nguyễn Thị Diệm
 6. Têrêsa Maria Trương Thị Thúy Hòa
 7. Vinh Sơn Nguyễn Tân Hưng
 8. Giuse Vũ Văn Kích
 9. Phêrô Phạm Ngọc Lâm
 10. Giuse Phạm Đức Long
 11. Tôma Trần Quang Mễ
 12. Giuse Phạm Tiến Nam
 13. Phaolô Huỳnh Văn Nam
 14. Phaolô Maria Mai Văn Quang
 15. Tu sĩ Gioan Phạm Văn Thanh
 16. Phanxicô Maria Nguyễn Kim Trang
 17. Nt. Maria Phạm Hồng Tước
 18. Phanxicô Xaviê Phạm Trọng Yên

TIỂU BAN GIÁO LÝ PHỔ THÔNG

 1. Nt. Anna Nguyễn Thị Phương Dung (Trưởng)
 2. Nt. Maria Nguyễn Thị Bích
 3. Micae Nguyễn Hạnh
 4. Maria Têrêsa Lê Anh Hiền
 5. Nt. Têrêsa Mai Thị Diễm Hương
 6. Nt. Maria Nguyễn Thị Kim
 7. Anna Nguyễn Thị Lành
 8. Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Thanh
 9. Nt. Têrêsa Ngô Thị Thuận
 10. M. Mađalêna Phạm Thị Thúy

TIỂU BAN GIÁO LÝ HÔN NHÂN

 1. Gioakim Trương Đình Giai (Trưởng)
 2. Agnes Lê Ngọc Ánh
 3. Antôn Uông Đại Bằng
 4. Phêrô Trần Văn Bình
 5. Phanxicô Xaviê Trần Anh Dũng

TIỂU BAN GIÁO LÝ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

 1. Nt. Maria Nguyễn Thị Kim (Trưởng)
 2. Nt. Maria Trần Phương Dung
 3. Marie Pierre Fourrier Nguyễn Thị Lê Giang
 4. Nt. Maria Nguyễn Thị Hào
 5. Nt. Têrêsa Hồ Thị Diệu Hằng
 6. Têrêsa Trần Thị Ngời
 7. Antôn Nguyễn Quốc Phong
 8. Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Sao
 9. Nt. Maria Đặng Thị Thao
 10. Nt. Maria Phạm Thu Thủy
 11. Lm. Giuse Maria Lê Quang Uy

TỔ CHUYÊN MÔN

 1. Nghiên cứu: Nt. Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết
 2. Huấn luyện: M. Mađalêna Phạm Thị Thúy
 3. Xuất bản: Micae Nguyễn Hạnh
 4. Bảo trợ: Đaminh Nguyễn Khánh Bình
 5. Tổ chức sự kiện: Giuse Lê Đức Hùng

BAN GIÁO LÝ TGP SAIGON