Tiểu ban Giáo lý Phổ thông

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2199 | Cật nhập: 5/7/2014 1:46:23 PM | RSS

TIỂU BAN GIÁO LÝ PHỔ THÔNG

1. Nt. Anna Nguyễn Thị Phương Dung (Trưởng)

2. Nt. Maria Nguyễn Thị Bích

3. Micae Nguyễn Hạnh

4. Maria Têrêsa Lê Anh Hiền

5. Nt. Têrêsa Mai Thị Diễm Hương

6. Nt. Maria Nguyễn Thị Kim

7. Anna Nguyễn Thị Lành

8. Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Thanh

9. Nt. Têrêsa Ngô Thị Thuận

10. M. Mađalêna Phạm Thị Thúy