Tiểu ban Giáo lý Hôn nhân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2195 | Cật nhập: 5/7/2014 1:53:17 PM | RSS

TIỂU BAN GIÁO LÝ HÔN NHÂN

1. Gioakim Trương Đình Giai (Trưởng)

2. Agnes Lê Ngọc Ánh

3. Antôn Uông Đại Bằng

4. Phêrô Trần Văn Bình

5. Phanxicô Xaviê Trần Anh Dũng