Tiều ban Giáo lý Hoàn cảnh đặc biệt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1971 | Cật nhập: 5/7/2014 1:45:19 PM | RSS

TIỂU BAN GIÁO LÝ CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

1. Nt. Maria Nguyễn Thị Kim (Trưởng)

2. Nt. Maria Trần Phương Dung

3. Marie Pierre Fourrier Nguyễn Thị Lê Giang

4. Nt. Maria Nguyễn Thị Hào

5. Nt. Têrêsa Hồ Thị Diệu Hằng

6. Têrêsa Trần Thị Ngời

7. Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Ánh Sao

8. Nt. Maria Đặng Thị Thao

9. Nt. Maria Phạm Thu Thủy

10. Lm. Giuse Maria Lê Quang Uy