Sư phạm Giáo lý tổng quát

  • GIÁO LÝ TRONG VIỄN TƯỢNG LOAN BÁO TIN MỪNG

    4/5/2014 9:44:45 PM

    Việc nghiên cứu về lịch sử giáo lý góp phần hữu hiệu vào việc định nghĩa căn tính của giáo lý. Thật vậy, để hiểu giáo lý là gì, chúng ta phải lưu tâm đến hoạt động của Giáo Hội trong nhiều thế kỷ qua, dưới tác động của Chúa Thánh Thần.

    ...xem chi tiết