GIỚI THIỆU NỘI DUNG GIẢNG KHÓA NHÂN BẢN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2442 | Cật nhập: 5/7/2014 7:21:03 PM | RSS

NỘI DUNG

I. DẪN NHẬP

1. Tiếp cận vấn đề.

2. Nhân bản là gì?

3. Giáo dục nhân bản là gì?

II. BIẾT MÌNH VÀ LÀM CHỦ BẢN THÂN

1. Biết mình và đánh giá mình cách khách quan và tích cực.

Bài làm ở nhà: trắc nghiệm RHETI.

2. Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: mô tả các trung tâm và các loại cá tính.

Bài làm ở nhà: tôi là ai?

3. Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: hai cánh và mũi tên.

Bài làm ở nhà: tôi nên liên kết với những ai để nên hoàn thiện?

4. Biết làm chủ bản thân và cuộc đời: từ lệ thuộc đến độc lập.

Bài làm ở nhà: dự phóng cuộc đời tôi.

III. BIẾT NGƯỜI VÀ LÀM CHỦ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI

1. Biết làm chủ mối quan hệ: từ lệ thuộc đến tương thuộc.

Bài làm ở nhà: hoàn chỉnh các bài tập.

2. Biết thiết lập tương giao trợ lực: cởi mở - chấp nhận – cảm thông.

Nộp các bài làm ở nhà.

IV. KẾT

1. Nhân cách

2. Trau dồi nhân cách

Lm Pr Nguyễn Văn Hiền