Nhân bản

 • GIỚI THIỆU NỘI DUNG GIẢNG KHÓA NHÂN BẢN

  5/7/2014 7:21:03 PM

  Giảng khoá này giúp học viên biết mình cách khách quan và đánh giá mình cách tích cực và vững chắc nghĩa là giúp học viên có lòng tự trọng (Enneagram), biết làm chủ bản thân và làm chủ mối quan hệ với người khác nhờ có được những thói quen tốt (Stephan Covey) và khả năng thiết lập mối tương giao trợ lực (Carl Rogers).

  Giảng khóa gồm 12 tiết (6 buổi). Vì thế nội dung sẽ chia thành 6 bài: (1) Dẫn nhập. Biết mình & làm chủ bản thân: Biết mình và đánh giá mình cách khách quan và tích cực; (2) Biết mình & làm chủ bản thân: Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: mô tả các trung tâm và các loại cá tính; (3) Biết mình & làm chủ bản thân: Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: hai cánh và mũi tên; (4) Biết làm chủ bản thân và cuộc đời: từ lệ thuộc đến độc lập; (5) Biết người & làm chủ quan hệ với người: Biết làm chủ mối quan hệ từ lệ thuộc đến tương thuộc; (6) Biết thiết lập tương giao trợ lực: cởi mở - chấp nhận – cảm thông. Kết.

  ...xem chi tiết

 • 1. DẪN NHẬP - BIẾT MÌNH VÀ LÀM CHỦ BẢN THÂN

  5/7/2014 8:34:42 PM

  Giáo dục nhân bản là giúp một người: biết mình trong chiều sâu của họ, biết mình và đánh giá mình một cách khách quan và tích cực, nhờ đó họ có được lòng tự trọng. Chỉ khi tự trọng, người ấy mới có thể tôn trọng người khác và thiết lập tương giao lành mạnh với người khác.

  ...xem chi tiết

 • 2. Biết mình nhờ Tâm lý Cửu loại: ba trung tâm và chín cá tính

  5/7/2014 7:15:53 PM

  Theo Cửu Loại, cuộc sống tự nhiên của con người diễn ra trên ba bình diện tình cảm (thể lý), tư tưởng (lý trí) và giao tiếp (xã hội). Các hoạt động này xuất phát từ ba vùng trung tâm của cơ thể: nội tạng, tim và đầu. Mỗi trung tâm đảm nhận một chức năng riêng và không thể thay thế cho những trung tâm khác. Tuy nhiên, một trung tâm có thể được ưu đãi và đóng vai trò điều hợp các trung tâm khác; lúc bấy giờ, toàn bộ cuộc sống được vận hành theo năng lượng của trung tâm ấy.

  ...xem chi tiết

 • 3. Biết mình nhờ phương pháp Cửu Loại: hai cánh và mũi tên

  5/7/2014 7:04:27 PM

  Mỗi cá tính có thể tìm sự giúp đỡ của người khác để có được sự cân bằng trong cuộc sống, nhờ đó hoàn thiện cuộc sống của mình. Cửu Loại có thể giúp chúng ta tìm ra những người có khả năng trợ giúp chúng ta được biểu thị qua đôi cánh và những đường mũi tên trong biểu đồ.

  ...xem chi tiết

 • 4. Biết làm chủ bản thân và cuộc đời: từ lệ thuộc đến độc lập

  5/7/2014 7:02:23 PM

  Chúng ta đã khám phá bản thân với những phẩm chất cần thiết, để có được một cuộc sống quân bình và một nhân cách vững vàng. Muốn thế, chúng ta cần có những thói quen/đức tính cá nhân: làm chủ cuộc đời bằng cách xác định cho nó một hướng đi (lý trí), làm chủ phản ứng (tình cảm) và làm chủ công việc (hành động) của mình.

  ...xem chi tiết

 • 5. BIẾT NGƯỜI VÀ LÀM CHỦ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI - Biết làm chủ mối quan hệ: từ độc lập đến tương thuộc

  5/7/2014 6:59:43 PM

  Để có được một đời sống quân bình, chúng ta cần có những thói quen/ đức tính cá nhân. Để có được một đời sống cởi mở và một nhân cách vững vàng, chúng ta cần có những thói quen/đức tính xã hội: bước vào cuộc sống xã hội với ý thức cùng thắng thay vì thắng thua, thua thắng; đi bước trước trong quan hệ xã hội và hợp tác với mọi người cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

  ...xem chi tiết

 • 6. Biết thiết lập tương giao trợ lực: cởi mở - chấp nhận – cảm thông - KẾT

  5/10/2014 6:26:12 PM

  Muốn thiết lập tương giao trợ lực, cả hai phía phải có ý muốn: gặp nhau, tiếp nhận sự thông đạt của nhau và dành thời gian dài để tiếp xúc với nhau.

  ...xem chi tiết