30/11: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 2 mùa Thương: CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2502 | Cật nhập: 12/2/2015 2:02:25 PM | RSSNĂM SỰ THƯƠNGThứ 2

Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đánh đòn (Mc 14,43-47).

Xin bước theo Chúa Giêsu chấp nhận khổ đau để giải thoát nhân trần.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

--------------------------------------------------