28/11: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 4 mùa Sáng: CẦU CHO CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐTC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2757 | Cật nhập: 11/28/2015 10:32:11 AM | RSSNĂM SỰ SÁNG


Thứ 4Chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung (Mc 1,14-15.21-34).

Xin bước theo Chúa Giêsu

đón nhận và tỏa sáng lòng từ ái bao dung của Cha trên trời.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

---------------------------------------------