02/12: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 4 mùa Thương: CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3470 | Cật nhập: 12/2/2015 2:02:57 PM | RSS


NĂM SỰ THƯƠNGThứ 4

Chiêm ngắm Chúa Giêsu vác Thập giá (Mt 15,21-22).

Xin bước theo Chúa Giêsu yêu thương và hy sinh đến cùng.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

---------------------------------------------