25/11: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 1 mùa Sáng: CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3851 | Cật nhập: 11/25/2015 10:01:53 AM | RSS


NĂM SỰ SÁNGThứ 1


Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu phép Rửa (Mt 3,13-17)

Xin bước theo Chúa Giêsu quyết tâm thi hành ý Cha trên trời.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

----------------------------------