Chúc mừng bổn mạng Đức Tổng Phaolô, Đức Cha Phêrô và Cha Phêrô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 4823 | Cật nhập: 6/29/2014 7:44:48 AM | RSS

Chúc mừng bổn mạng Đức Tổng Phaolô, Đức Cha Phêrô và Cha Phêrô

Hòa cùng niềm vui của toàn thể Hội Thánh,

Ban Giáo Lý Tổng giáo Phận TP.HCM hân hoan chúc mừng bổn mạng

Đức Tổng Phaolô BÙI VĂN ĐỌC, TGM Tổng giáo phận TP.HCM

Đức Cha Phêrô NGUYỄN VĂN KHẢM

Cha Phêrô NGUYỄN VĂN HIỀN, Trưởng ban Giáo lý TGP.

Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô,

nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ân phúc,

nhất là ban những ơn cần thiết xuống trên Đức Tổng Phaolô,

Đức Cha Phêrô

và Cha Phêrô

trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng,

đặc biệt trong việc giáo dục đức tin cho các thế hệ.

Ban Giáo Lý GP chân thành kính chúc.