15/11: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 5 mùa Thương: CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2463 | Cật nhập: 11/16/2015 10:01:45 AM | RSS


NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ 5

Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu chết trên Thập giá (Mc 15,33-39).

Xin bước theo Chúa Giêsu biến cái chết thành lối đi đến tình yêu toàn hiến.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

---------------------------------------------