09/11: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 3 mùa Sáng: CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2548 | Cật nhập: 11/11/2015 6:13:14 AM | RSS


NĂM SỰ SÁNG

Thứ 3Chiêm ngắm Chúa Giêsu rảo bước loan Tin Mừng

và chữa lành bệnh tật khắp nơi (Mc 1,14-15.21-34).

Xin bước theo Chúa Giêsu

Phúc Âm hóa đời sống và phục vụ cho sự sống con người.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

________________________________