27/11 CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 3 mùa Sáng: CẦU CHO CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐTC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2381 | Cật nhập: 11/27/2015 10:10:56 AM | RSS

NĂM SỰ SÁNG

Thứ 3

Chiêm ngắm Chúa Giêsu rảo bước loan Tin Mừng

và chữa lành bệnh tật khắp nơi (Mc 1,14-15.21-34).

Xin bước theo Chúa Giêsu

Phúc Âm hóa đời sống và phục vụ cho sự sống con người.

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

---------------------------------------------