20/11: CHUỖI MÂN CÔI SỐNG - Thứ 5 mùa Mừng: CẦU CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2822 | Cật nhập: 11/21/2015 9:27:08 AM | RSS


NĂM SỰ MỪNGThứ 5


Chiêm ngắm Chúa Giêsu thưởng Thánh Mẫu Maria trên trời.

Xin bước theo Chúa Giêsu

mở rộng Nước Chúa cho người người hưởng phúc trường sinh.Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Kính mừng Maria... (3)

Sáng danh Đức Chúa Cha...

---------------------------------------------