HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC 2014 - Những biến chuyển đang thay đổi bộ mặt Xã Hội Việt Nam và ảnh hưởng của nó trên đời sống đức tin của các Tín Hữu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2162 | Cật nhập: 10/16/2014 10:41:07 AM | RSS


NHỮNG CHUYỂN BIẾN
ĐANG THAY ĐỔI BỘ MẶT XÃ HỘI VIỆT NAM

VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ
TRÊN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA CÁC TÍN HỮU

(Tóm lược sách “Huấn giáo phục vụ cho công cuộc tân Phúc-âm-hóa
để thông truyền đức tin” của UBGLĐT/HĐGMVN, tt. 10-23)


Tôi hân hạnh được chia sẻ tại Hội thảo Giáo lý toàn quốc lần thứ IV này đề tài 1, trong đó có hai vấn đề:

I. Những chuyển biến đang thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam.

II. Ảnh hưởng của nó trên đời sống đức tin của các tín hữu.

Hy vọng khi nhận thức được hai vấn đề này, các vị hữu trách về Giáo lý sẽ tìm ra đường lối, phương cách giúp cho việc thông truyền giáo lý được hiệu quả hơn cho GHVN trong giai đoạn hiện tại.I. Những chuyển biến đang thay đổi bộ mặt xã hội Việt Nam:

Đất nước Việt Nam đang cùng với thế giới thay đổi. Từ một nước lạc hậu, sống về nông nghiệp, với lũy tre xanh bao quanh làng, Việt Nam đang thay da đổi thịt mỗi ngày trong mọi lãnh vực, có thể gọi là “bùng nổ” trong một số lãnh vực. Trước khi điểm qua những thay đổi đang diễn ra trong xã hội Việt Nam ngày nay, thiết tưởng nên nói đến những trào lưu đang tác động đến cả thế giới, dẫn đến sự thay đổi của xã hội Việt Nam.

- Chủ nghĩa thế tục (sécularisme) đang thấm nhập vào cách suy nghĩ và cách sống của người tín hữu. Nó là thách đố lớn cho công cuộc Phúc âm hóa vì hoàn toàn nghịch lại tinh thần phúc âm, nghịch lại đức tin và luân lý kitô giáo, khi tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Thế tục hóa là chỉ coi trọng con người, đặt niềm tin vào con người chứ không vào thần linh nào (chủ nghĩa vô thần), chủ trương tách lìa đạo ra khỏi đời, thu hẹp hoạt động tôn giáo vào nhà thờ, loại tôn giáo ra bên lề xã hội, khống chế không cho tôn giáo tham gia vào các hoạt động xã hội (như giáo dục, y tế, nhân đạo)... Chủ nghĩa tục hóa kéo theo sự coi thường GH, công kích GH, chỉ trích những khuyết điểm, lỗi lầm của các phần tử trong GH như linh mục (vd nạn ấu dâm).

- Chủ nghĩa duy vật (matérialisme): chỉ nhìn nhận vật chất, quan niệm vật chất trên hết, chết là hết. Vật chất có giá trị, vì có thực, có thể nắm bắt, chạm được… Chủ thuyết này loại bỏ giá trị của tâm linh, thiêng liêng, không nhìn nhận thần thánh, tôn giáo…

- Chủ nghĩa cá nhân (invidualisme): nhấn mạnh đến sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do và tự lực của mỗi cá nhân. Những người theo chủ nghĩa này chủ trương không ai được phép hạn chế m