HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC 2014 - Bản ghi nhớ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 8

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1923 | Cật nhập: 5/6/2015 8:12:45 AM | RSS


BẢN GHI NHỚ

NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ
ĐIỀU 8

ĐIỀU 8. Để các nỗ lực trên đạt hiệu quả, các tham dự viên ao ước có được những định hướng chung hay Sách Giáo lý chung.


YÊU CẦU I

Nhu cầu có một định hướng chung cho sinh hoạt giáo lý toàn quốc.


GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

THƯ CHUNG HĐHDC 2010, s.11

Cùng với việc học hỏi Lời Chúa, việc dạy và học giáo lý là đòi hỏi tối cần thiết trong đời sống Giáo Hội, nhất là trong thời đại ngày nay đầy rẫy những luồng tư tưởng nghịch với Tin Mừng. Đại Hội Dân Chúa mong mỏi sớm có được những nguyên tắc, đường hướng và chương trình chung…


HDTQ 269

Bên cạnh HĐGM, phải thiết lập một ban huấn giáo hay trung tâm quốc gia về huấn giáo mà nhiệm vụ chính là giúp đỡ mỗi giáo phận về công việc dạy giáo lý, những công việc vượt qua khả năng của giáo phận hay của miền như xuất bản những tài liệu cấp quốc gia, tổ chức những hội nghị toàn quốc, phổ biến những thông tin và kế hoạch về huấn giáo, phối hợp sinh hoạt và giúp đỡ các giáo phận thiếu trang bị về vấn đề huấn giáo.


TIÊU CHÍ

  1. Dự thảo Hướng dẫn Tổng quát việc Dạy Giáo Lý tại Việt Nam được gửi đến tham dự viên ĐHGL lần thứ IV - 8/2014,

  2. Từ những trao đổi và góp ý của Đại Hội, tu sửa lại Dự Thảo – 11/2014,

  3. Bản tu sửa được gửi đến các giáo phận để xin góp ý 12/2014 – 2/2015,

  4. Từ những góp ý của các giáo phận, hoàn chỉnh Dự Thảo – 3/2015

  5. Trình Đức Cha Chủ tịch UBGLĐT & HĐGMVN để xin thử nghiệm trong 3 năm – 4/2015.YÊU CẦU II

Nhu cầu có một sách giáo lý chung cho sinh hoạt giáo lý toàn quốc.


GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

THƯ CHUNG HĐHDC2010, s.11

Cùng với việc học hỏi Lời Chúa, việc dạy và học giáo lý là đòi hỏi tối cần thiết trong đời sống Giáo Hội, nhất là trong thời đại ngày nay đầy rẫy những luồng tư tưởng nghịch với Tin Mừng. Đại Hội Dân Chúa mong mỏi sớm có được ... một thủ bản chung về giáo lý, vừa trung thành với Tin Mừng vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam.


HDTQ 284

Nếu toàn bộ hoạt động huấn giáo phải luôn được vị giám mục điều khiển, thì việc xuất bản các sách giáo lý là trách nhiệm trực tiếp của thừa tác vụ giám mục. Những sách giáo lý toàn quốc, địa phương hay giáo phận, được các chuyên viên về huấn giáo hợp tác soạn thảo, cuối cùng vẫn tùy thuộc trách nhiệm trực tiếp của các giám mục, là những giáo lý viên tuyệt vời nhất của các Giáo hội địa phương.

Trong việc soạn thảo giáo lý, trước hết phải tôn trọng hai tiêu chuẩn sau:

a/ phải hoàn toàn phù hợp với sách GLHTCG…,
b/ phải quan tâm những qui tắc và tiêu chuẩn về việc trình bày sứ điệp TM mà cuốn HDTQ.VDGL đã đề ra…


TIÊU CHÍ

  1. Sách được các chuyên viên về huấn giáo hợp tác soạn thảo nhưng trách nhiệm trực tiếp thuộc các giám mục,

  2. Sách phải phù hợp với hoàn cảnh và gần gũi với văn hóa Việt Nam,

  3. Sách phải phù hợp với sách GLHTCG,

  4. Sách phải phù hợp với quy tắc và tiêu chuẩn của HDTQ 1997,

  5. Sách phải được các giám mục phê chuẩn.Tác giả: Ban Giáo Lý VN
Nguồn: giaolyductin.net