HỌP MẶT GIÁO LÝ TOÀN QUỐC 2014 - Bản ghi nhớ: NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ - Điều 7

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1847 | Cật nhập: 4/24/2015 10:11:49 PM | RSSBẢN GHI NHỚ

NHỮNG TIÊU CHÍ THỰC HIỆN VÀ LƯỢNG GIÁ
ĐIỀU 7

ĐIỀU 7. Việc giáo dục đức tin là trách nhiệm của cộng đoàn Dân Chúa, cần có sự thống nhất đường lối, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành phần Dân Chúa (giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân), giữa giáo phận, giáo xứ và gia đình.


YÊU CẦU

Nhìn lại chiều kích cộng đoàn của việc dạy giáo lý: sự thống nhất đường lối và hợp tác giữa các thành phần Dân Chúa.


GIÁO HUẤN GIÁO HỘI

HDTQ 219-231 và 272-275

Trong giáo phận, dạy giáo lý là công việc duy nhất, được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân trong sự thông hiệp với giám mục. Tất cả cộng đoàn tín hữu phải cảm thấy có trách nhiệm với công việc này. Nhưng mỗi đấng bậc lại theo một cách riêng tùy vai trò của mình trong Giáo Hội:

a/ Giám mục là người chịu trách nhiệm đầu tiên đối với vấn đề huấn giáo của Giáo Hội địa phương. Giám mục phải thiết lập trong giáo phận một dự án tổng quát về huấn giáo, rõ ràng và mạch lạc;

b/ Linh mục là mục tử và nhà giáo dục của cộng đoàn tín hữu, người đưa sinh hoạt giáo lý vào kế hoạch loan báo Tin Mừng của cộng đoàn và đảm bảo việc dạy giáo lý của cộng đoàn hòa hợp với những chương trình mục vụ chung cấp giáo phận,

c/ Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên về đức tin của con cái mình. Họ phải cống hiến cho con cái một nền giáo dục kitô giáo và phải được cộng đoàn quan tâm và giúp đỡ,

d/ Tu sĩ tham dự vào những hoạt động giáo lý và ước mong ‘các cộng đoàn tu trì dàng tối đa những nỗ lực và khả năng của họ vào công cuộc chuyên môn này,

e/ Giáo lý viên giáo dân hoạt động theo tính cách thế tục, ở giữa đời, của mình và phải nhạy cảm đặc biệt để đem Tin Mừng vào đời sống cụ thể của người khác.TIÊU CHÍ

  1. Trong giáo xứ, việc dạy giáo lý được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân; giáo lý viên giáo dân được trân trọng và nâng đỡ bởi cộng đoàn, đặc biệt là các linh mục và tu sĩ;
  2. Trong giáo xứ, việc dạy giáo lý cho các đối tượng khác nhau (trưởng thành, dự tòng, hôn nhân, phổ thông và hoàn cảnh đặc biệt …) được thực hiện theo một đường hướng chung;
  3. Trong giáo xứ, việc dạy giáo lý gắn với kế hoạch loan báo Tin Mừng của cộng đoàn và phù hợp với dự án tổng quát về huấn giáo của giáo phận;
  4. Trong giáo phận, sinh hoạt giáo lý được thực hiện theo một dự án tổng quát, rõ ràng và mạch lạc; đồng thời gắn với các sinh hoạt mục vụ khác như phụng tự, loan báo Tin Mừng, gia đình, giới trẻ, thiếu nhi, di dân…;
  5. Trong giáo phận, giáo lý dự tòng được thực hiện theo đúng các giai đoạn như thấy trong HDTQ s.88 và giáo lý cho người trưởng thành được ưu tiên so với giáo lý dảnh cho các đối tượng khác như thấy trong HDTQ s.258.
Tác giả: Ban Giáo lý Toàn quốc
Nguồn: giaolyductin.net