Linh mục

 • Bình An

  5/8/2014 5:27:36 PM

  Lm PX. Nguyễn Xuân Quang

  Gx. Bình An Thượng

  Email: xquangct@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • Chí Hòa

  5/8/2014 5:27:24 PM

  Lm Giuse Hoàng Minh Liệu

  Gx. Nam Hòa

  Email: joshmllieu@yahoo.com.vn

  ...xem chi tiết

 • Gia Định

  5/8/2014 5:28:02 PM

  Lm Pr Gs M. Hà Thiên Trúc

  Gx. Hàng Sanh

  Email: pjm.hathientruc@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • Gò Vấp

  5/8/2014 5:28:13 PM

  Lm Giuse Nguyễn Văn Phú, OP.

  Gx. Đaminh – Gò Vấp

  Email: josphutn@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • Hóc Môn

  5/8/2014 5:28:24 PM

  Lm Giuse Nguyễn Thanh Hiền

  Gx. Nam Hưng

  Email: không có địa chỉ email

  ...xem chi tiết

 • Phú Nhuận

  5/8/2014 5:28:40 PM

  Lm Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

  Gx. Phú Nhuận

  Email: giusehieu23@yahoo.com.vn

  ...xem chi tiết

 • Phú Thọ

  4/15/2014 12:42:06 PM

  Chưa có

  ...xem chi tiết

 • Sàigòn-Chợ Quán

  5/8/2014 5:28:55 PM

  Lm Ignatio Nguyễn Văn Đức

  Gx. Chợ Đũi

  Email: nhaduc08@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • Tân Định

  5/8/2014 5:29:07 PM

  Lm Đaminh Lâm Quang Khánh

  Gx. Bùi Phát

  Email: domkhanh1968@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • Tân Sơn Nhì

  5/8/2014 5:29:17 PM

  Lm Giuse Nguyễn Hoàng Thanh

  Gx. Tân Thái Sơn

  Email: thanh74xt@yahoo.com.vn

  ...xem chi tiết

 • Thủ Đức

  5/8/2014 5:29:28 PM

  Lm Anrê Trần Minh Thông

  Gx. Bình Chiểu

  Email: không có địa chỉ email

  ...xem chi tiết

 • Thủ Thiêm

  5/8/2014 5:29:38 PM

  Lm Phêrô Phan Khắc Triển

  Gx. Cao Thái

  Email: khactrien@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • Xóm Chiếu

  5/8/2014 5:29:50 PM

  Lm Giuse Nguyễn Văn Khiêm

  Gx. Xóm Chiếu

  Email: giusekhiem@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • Xóm Mới

  5/8/2014 5:31:01 PM

  Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

  Gx. An Nhơn

  Email: hungannhon@gmail.com

  ...xem chi tiết