Liên lạc viên

 • GÒ VẤP

  5/8/2014 7:04:38 PM

  GÒ VẤP - Bến Hải - Hoàng Anh Tú

  heomap191184@yahoo.com

   

  GÒ VẤP - ĐMHCG - Hồng Anh

  anhphantran@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • GIA ĐỊNH

  5/8/2014 7:04:27 PM

  GIA ĐỊNH - Bình Hòa - Lucia Hồ Ngọc Thanh Bình

  hongocthanhbinh@yahoo.com

   

  GIA ĐỊNH - Bình Lợi - Nguyễn Hạnh

  mic_hanh@yahoo.com.vn

  ...xem chi tiết

 • CHÍ HÒA

  5/8/2014 7:00:56 PM

  CHÍ HÒA - An Lạc - 01CH001 Maria Nguyễn Thị Xuyến

  nguyenthixuyen2004@gmail.com

   

  CHÍ HÒA - An Lạc - 01CH003 Đaminh Đoàn Ngọc Vượng

  ngocvuong2308@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • BÌNH AN

  5/8/2014 7:01:15 PM

  BÌNH AN - Bình An - Nguyễn Thị Như Lai

  ainguyen2376@yahoo.com

   

  BÌNH AN - Bình An - Phanxicô Xaviê Trần Ngọc Lợi

  tran_ngocloi@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • HÓC MÔN

  5/8/2014 7:01:30 PM

  HÓC MÔN - Bà Điểm - Lê Bùi Ngọc Trâm

  bazahole@gmail.com

   

  HÓC MÔN - Bạch Đằng - Antôn Hoàng Thiện Thanh

  athoangthienthanh@yahoo.com.vn

  ...xem chi tiết

 • PHÚ NHUẬN

  5/8/2014 7:04:09 PM

  PHÚ NHUẬN - Phát Diệm - Phêrô Vũ Văn Chung

  chungdungok@yahoo.com.vn

   

  PHÚ NHUẬN - Phát Diệm - Antôn Bùi Long Hải

  builonghaipd@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • PHÚ THỌ

  5/8/2014 7:01:44 PM

  PHÚ THỌ - Bắc Hà - Giuse Nguyễn Văn Chiến

  vanchien49@yahoo.com

   

  PHÚ THỌ - Bắc Hà - Phaolô Maria Mai Văn Quang

  quangkhan@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • SÀIGÒN CQ

  5/8/2014 7:02:12 PM

  SÀIGÒN CQ - Bàn Cờ -  Maria Lê Thị Hồng Nhung

  ngothihongnhung.cndd10.26@gmail.com

   

  SÀIGÒN CQ - Bàn Cờ -  Têrêsa Trần Kim Quyên

  trank.quyen@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • TÂN ĐỊNH

  5/8/2014 7:02:27 PM

  TÂN ĐỊNH - Bùi Phát - Tôma Đỗ Ngọc Bảo

  do_ngoc_bao@yahoo.com.vn

   

  TÂN ĐỊNH - Bùi Phát -Têrêsa Trần Minh Ngọc

  minhngoc8790@yahoo.com.vn

  ...xem chi tiết

 • TÂN SƠN NHÌ

  5/8/2014 7:02:40 PM

  TÂN SƠN NHÌ - Bình Thuận - Đoàn Quốc Nhật Hoàng

  born_to_love8800@yahoo.com

   

  TÂN SƠN NHÌ - Đắc Lộ - Bùi Ngọc Bình

  josnb1973@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • THỦ ĐỨC

  5/8/2014 7:03:56 PM

  THỦ ĐỨC - Châu Bình - Gioan Bosco Phạm Đức Duy

  phamducduy1001@gmail.com

   

  THỦ ĐỨC - Châu Bình - Phạm Lâm

  malons1986@yahoo.com

  bsphamlam@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • THỦ THIÊM

  5/8/2014 7:03:00 PM

  THỦ THIÊM - Tân Lập - Maria Phạm Thị Mai

  maihoaithuong183@yahoo.com.vn

   

  THỦ THIÊM - Tân Lập - Nguyễn Đức Tiên

  nguyenductien@gmail.com

  ...xem chi tiết

 • XÓM CHIẾU

  5/8/2014 7:03:11 PM

  XÓM CHIẾU - Mẫu Tâm - Đinh Xuân Giao

  dinhgiao1080@gmail.com

   

  XÓM CHIẾU - Mẫu Tâm - Maria Lâm Vũ Thanh Tuyền

  marialamtuyen@yahoo.com

  ...xem chi tiết

 • XÓM MỚI

  5/8/2014 7:03:23 PM

  XÓM MỚI - Bắc Dũng - Phạm Ngọc Hoàng Lan

  kchlangel@yahoo.com

   

  XÓM MỚI - ĐMHCG - Nguyễn Thị Ngọc Khánh

  ngockhanh.anna@yahoo.com

  ...xem chi tiết