Lời ngỏ

 • LỜI GIỚI THIỆU TRANG WEB BAN GIÁO LÝ SAIGONnew

  4/28/2014 3:38:41 PM

  Các bạn hãy vui lên và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì chúng ta mới xây được ngôi nhà mới trên mạng làm nơi sinh hoạt cho các giáo lý viên và học viên giáo lý, cách riêng giáo lý viên và học viên giáo lý thuộc giáo phận nhà.

  ...xem chi tiết

 • THƯ NGỎ

  THƯ NGỎ

  4/6/2014 10:31:53 AM

  Ban Giáo lý Tgp Saigon muốn giới thiệu đến các bạn: Đường hướng, Linh đạo, Huy hiệu, Tôn chỉ, Nội quy, Cơ cấu tổ chức, Nhân sự, Các hoạt động của Toàn ban và của mỗi Tiểu ban: Dự tòng, Phổ thông, Hôn nhân & Gia đình, Hoàn cảnh đặc biệt.

  ...xem chi tiết