Linh Đạo

  • LINH ĐẠO CỦA BAN GIÁO LÝ GP SAIGON

    5/14/2014 10:46:54 AM

    Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp.HCM chọn Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi làm nền tảng cho mọi hoạt động, bởi đó là mầu nhiệm của sự hiệp thông trong tình yêu tự hiến và trao ban. Sự hiệp thông này không khép kín trong Ba Ngôi, nhưng mở ra cho nhân loại qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa.

    ...xem chi tiết