Huy Hiệu

  • HUY HIỆU

    HUY HIỆU

    4/6/2014 10:25:39 AM

    Khởi đi từ linh đạo Ba Ngôi, Ban Giáo lý Tgp Tp.HCM chọn biểu tượng của truyền thống Kitô giáo về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi làm huy hiệu của mình và thêm vào một vài nét đặc thù cũng như màu sắc pha trộn nhằm diễn tả những ý hướng sau:

    ...xem chi tiết