Định Hướng

  • ĐƯỜNG HƯỚNG

    ĐƯỜNG HƯỚNG

    4/2/2014 4:43:21 PM

    Ban Giáo lý giáo phận giúp cho sự hoán cải ban đầu của các tín hữu được hoàn hảo và làm cho việc tuyên xưng đức tin của họ trở nên sống động, minh nhiên và hữu hiệu (x. HDTQ, s. 82) nghĩa là giúp họ hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, trở nên phần tử sống động của Giáo Hội và sứ giả loan báo Tin Mừng.

    ...xem chi tiết