GIỚI THIỆU

 • LINH ĐẠO CỦA BAN GIÁO LÝ GP SAIGON

  5/14/2014 10:46:54 AM

  Ban Giáo lý Tổng giáo phận Tp.HCM chọn Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi làm nền tảng cho mọi hoạt động, bởi đó là mầu nhiệm của sự hiệp thông trong tình yêu tự hiến và trao ban. Sự hiệp thông này không khép kín trong Ba Ngôi, nhưng mở ra cho nhân loại qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa.

  ...xem chi tiết

 • LỜI GIỚI THIỆU TRANG WEB BAN GIÁO LÝ SAIGONnew

  4/28/2014 3:38:41 PM

  Các bạn hãy vui lên và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì chúng ta mới xây được ngôi nhà mới trên mạng làm nơi sinh hoạt cho các giáo lý viên và học viên giáo lý, cách riêng giáo lý viên và học viên giáo lý thuộc giáo phận nhà.

  ...xem chi tiết

 • NỘI QUY

  NỘI QUY

  4/6/2014 10:26:05 AM

  Ban Giáo lý được thành lập dựa vào Hướng Dẫn Tổng Quát việc Dạy Giáo lý của bộ Giáo Sĩ 1997, số 267:

  ...xem chi tiết

 • HUY HIỆU

  HUY HIỆU

  4/6/2014 10:25:39 AM

  Khởi đi từ linh đạo Ba Ngôi, Ban Giáo lý Tgp Tp.HCM chọn biểu tượng của truyền thống Kitô giáo về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi làm huy hiệu của mình và thêm vào một vài nét đặc thù cũng như màu sắc pha trộn nhằm diễn tả những ý hướng sau:

  ...xem chi tiết

 • TÔN CHỈ

  TÔN CHỈ

  4/2/2014 4:14:40 PM

  «Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy» (Gioan 14,23).

  ...xem chi tiết

 • ĐƯỜNG HƯỚNG

  ĐƯỜNG HƯỚNG

  4/2/2014 4:43:21 PM

  Ban Giáo lý giáo phận giúp cho sự hoán cải ban đầu của các tín hữu được hoàn hảo và làm cho việc tuyên xưng đức tin của họ trở nên sống động, minh nhiên và hữu hiệu (x. HDTQ, s. 82) nghĩa là giúp họ hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu, trở nên phần tử sống động của Giáo Hội và sứ giả loan báo Tin Mừng.

  ...xem chi tiết

 • THƯ NGỎ

  THƯ NGỎ

  4/6/2014 10:31:53 AM

  Ban Giáo lý Tgp Saigon muốn giới thiệu đến các bạn: Đường hướng, Linh đạo, Huy hiệu, Tôn chỉ, Nội quy, Cơ cấu tổ chức, Nhân sự, Các hoạt động của Toàn ban và của mỗi Tiểu ban: Dự tòng, Phổ thông, Hôn nhân & Gia đình, Hoàn cảnh đặc biệt.

  ...xem chi tiết